Theo kết luận từ thanh tra TP. Cần Thơ, tổng số tiền sai phạm là hơn 5,1 tỷ đồng.

Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ. (Ảnh: cantho.gov)

Thanh tra TP. Cần Thơ vừa có kết luận thanh tra tại Sở KH&ĐT trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016, 2017 và 2018.

Theo kết luận, trong 3 năm, lực lượng thanh tra Sở đã phát hiện 13/14 đơn vị để xảy ra vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư như: một số hạng mục công tác khối lượng không đúng với bản vẽ hoàn công trong hợp đồng, thanh toán số tiền chênh lệch, tính thừa số lượng.

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện là trên 5,1 tỷ đồng, trong đó số tiền giảm trừ là trên 3,8 tỷ đồng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 1,2 tỷ đồng; đồng thời, kiến nghị xử lý vi phạm với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm 2 đơn vị.

Về tiếp công dân, thời điểm kiểm tra, Sở KH&ĐT chưa ban hành nội quy tiếp công dân và niêm yết tại địa điểm tiếp công dân, chưa phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên bằng văn bản, xử lý đơn chưa đảm bảo, chưa phân công đơn vị làm đầu mối tập trung xử lý đơn, chưa thực hiện mở sổ tiếp công dân của Giám đốc Sở theo quy định.

Ngoài ra, việc xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị (chủ yếu lĩnh vực đấu thầu và đăng ký kinh doanh) chưa đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lưu trữ chưa đúng quy định,…

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Sở chưa xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định; việc tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hằng năm theo đúng quy định; không xây dựng kế hoạch thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, một số bản kê khai tài sản, thu nhập chưa thực hiện đúng quy định của mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập,…

Theo đó, Thanh tra TP.Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT khắc phục các mặt hạn chế, thiếu sót trên.

Phạm Toàn

Xem thêm: