Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng, mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường tối đa là 61 triệu đồng. Mức phí giảm dần theo mức đầu tư dự án, thấp nhất là 6 triệu đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên.

phuc hoi moi truong
Một điểm khai thác cát và đất san lấp tại khu vực Bàu Bàng (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) không được cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác. (Ảnh: baoquangbinh.vn/2015)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 35/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Theo quy định, người nộp phí là các tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thực hiện thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

Phí được thu khi người yêu cầu nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, qua hai hình thức trực tiếp chi trả cho tổ chức thu hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước.

Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức thu phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Theo quy định, chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Biểu mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được quy định như sau:

phi-tham-dinh-phuong-an-cai-tao-moi-truong-1

Trong đó, trường hợp I áp dụng đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường (hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung) và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp II áp dụng đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường (hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung) và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2017.

Vĩnh Long

Xem thêm: 

Leave a Reply