Phim ‘Ranh giới’ – lằn ranh giữa nhân bản và quyền riêng tư

“Trong cấp cứu, Sự sống của người bệnh được đặt lên số một, có nhiều việc làm bất quy tắc lắm.” – bác sĩ Phạm Ngọc Thắng.