Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm, xóa tên khỏi danh sách đảng viên.

Sở Ngoại vụ Bình Định. (Ảnh: Bá Phan)

Sáng 4/10, ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng UBND Bình Định cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Nguyễn Đức Hoàng. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Ngoại vụ thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Hoàng làm phó, trưởng phòng trước đó.

Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định xóa tên ông Hoàng khỏi danh sách đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Sở Ngoại vụ.

Ông Nguyễn Đức Hoàng (32 tuổi) được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc theo đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ vào chức danh cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013-2020. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, ông Hoàng chưa đủ điều kiện theo đề án này nhưng vẫn được bổ nhiệm.

Ông Hoàng được chi bộ phía Nam kết nạp Đảng vào ngày 7/9/2011. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, hồ sơ Đảng tịch của ông Nguyễn Đức Hoàng có nhiều vi phạm như: người giúp đỡ ông Hoàng vào Đảng chưa có thời gian cùng công tác với ông Hoàng ít nhất một năm, chi bộ phía Nam ra nghị quyết đề nghị kết nạp ông Hoàng vào Đảng khi ông này công tác chưa đủ ít nhất một năm,…

Sau 21 ngày kết nạp, ông Hoàng có đơn xin chuyển công tác về VKSND tỉnh Bình Định – nơi cha ông Hoàng làm viện trưởng.

Tháng 9/2011, VKSND tỉnh Bình Định ra quyết định tiếp nhận, bố trí ông Hoàng công tác tại phòng Tổ chức cán bộ của viện từ ngày 1/10/2011.

Gần hai tháng sau, Ban tổ chức Tỉnh ủy cử ông Hoàng đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị – Hành chính khu vực III (Đà Nẵng) trong khi ông Hoàng vẫn đang là đảng viên dự bị.

Tiếp đó, ông Hoàng được bổ nhiệm chức Phó phòng Thống kê tội phạm – công nghệ thông tin (thuộc Viện KSND tỉnh Bình Định).

Ngày 25/12/2012, Viện KSND tỉnh ra quyết định cho ông Hoàng chuyển ngành sang công tác tại Sở Ngoại vụ từ ngày 1/1/2013 với chức danh phó phòng.

Ngày 17/4/2014, ông Hoàng được bổ nhiệm Trưởng phòng Hợp tác quốc tế của Sở Ngoại vụ Bình Định.

Ngày 28/5/2014, ông Nguyễn Đức Hoàng được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bổ nhiệm vào chức Phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Phạm Toàn

Xem thêm: