UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ra quyết định xử lý kỷ luật 2 cán bộ thuộc Sở NN&PTNT tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Huân (trái). (Ảnh: sonongnghiep.quangtri.gov.vn)

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Huân – Phó Giám đốc Sở bị kỷ luật cảnh cáo.

UBKT kết luận với cương vị là Phó Giám đốc Sở, ông Nguyễn Văn Huân không thực hiện đầy đủ việc báo cáo, đề xuất với cấp trên về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hướng dẫn người dân, các cơ sở kinh doanh thực hiện việc khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển; chỉ đạo, điều hành đoàn kiểm tra và đoàn giám sát liên ngành của tỉnh thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xử lý thiệt hại do sự cố môi trường biển có nhiều sai sót.

Ngoài ông Huân, ông Văn Đức Dũng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản bị kỷ luật khiển trách.

UBKT kết luận với cương vị Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, thành viên đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, được phân công trực tiếp phụ trách kiểm tra thiệt hại của một số cơ sở kinh doanh nhưng ông Dũng đã thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ điều hành việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dẫn đến kết quả số liệu kiểm tra để tham mưu, báo cáo tổng hợp, đề nghị xem xét hỗ trợ, khắc phục thiệt hại của một số cơ sở kinh doanh có nhiều sai sót.

Ông Nguyễn Văn Huân giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở từ năm 2016. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phạm Toàn

Xem thêm: