Đoàn thanh tra tỉnh Phú Thọ phát hiện sai phạm tại một số hạng mục công trình thuộc huyện Yên Lập với số tiền hơn 326 triệu đồng.

Một công trình mới thi công xong tại thị trấn Yên Lập. (Ảnh: thanhtra.vn)

Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã có kết luận thanh tra về trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Phòng chống, tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác quản lý sử dụng đất đai tại UBND huyện Yên Lập. Thời kỳ thanh tra từ năm 2012 đến 2014.

Theo đó, về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, kết luận thanh tra cho biết tiến độ thi công còn có công trình thi công chậm theo hợp đồng; việc tập hợp hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư một số công trình còn chậm.

Bên cạnh đó, việc thi công một số công trình còn các tồn tại như: chủng loại vật liệu đưa vào thi công không đúng với quyết toán, khối lượng thi công chưa đúng với khối lượng thiết kế, thanh quyết toán.

Một số công trình khai thác đất đắp nhưng không kê khai nộp thuế tài nguyên và phí môi trường. Công tác chấm thầu (đánh giá dự thầu) còn sai sót, còn có công trình áp sai đơn giá, tính sai khối lượng, năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế.

Công tác bố trí nguồn vốn thanh toán cho các đơn vị thi công còn hạn chế, qua kiểm tra có công trình thi công xong đã được nghiệm thu, bàn giao nhưng chưa được thanh toán vốn đầu tư.

Việc thanh toán khối lượng hoàn thành theo từng giai đoạn của một số công trình, chủ đầu tư chưa yêu cầu đơn vị thi công xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo đúng quy định.

Qua thanh tra một số hạng mục công trình, Đoàn thanh tra đã phát hiện sai phạm tổng trị giá hơn 326 triệu đồng. Đoàn đã kiến nghị giảm trừ quyết toán giá trị công trình hơn 139 triệu đồng, thu hồi nộp vào ngân sách hơn 186 triệu đồng.

Phạm Toàn

Xem thêm: