Đợt hạn hán xảy ra vào năm 2019 được đánh giá là đợt hạn hán lịch sử, gây thiệt hại nặng cho Phú Yên.

hạn hán Phú Yên
Hạn hán Phú Yên. (Ảnh: baophuyen.com.vn)

UBND tỉnh Phú Yên vừa họp triển khai công tác hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra năm 2019.

Theo báo cáo của Sở NN & PTNT tỉnh Phú Yên, từ tháng 1 đến tháng 9/2019, tỉnh có 8.927,8 ha cây nông nghiệp vụ hè thu bị hạn, trong đó diện tích bị mất trắng hơn 1.690 ha. Khô hạn cũng làm gần 12.000 hộ dân thiếu nước ở các huyện Tuy An, Tây Hòa, Đồng Xuân và Sơn Hòa.

Nắng nóng kéo dài đã gây ra 70 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị cháy là hơn 1.180ha; rừng trồng bị chết do nắng hạn trên 3.034 ha.

Để hỗ trợ, khắc phục hạn hán, tỉnh Phú Yên sẽ tạm ứng 120 tỷ đồng để chi trả các khoản chi trong công tác chống hạn cũng như hỗ trợ người dân có cây trồng thiệt hại theo phương án: đối với các huyện miền núi, ngân sách tỉnh hỗ trợ 80%, huyện 30%, các khu vực đồng bằng là 70 và 30%.

Ngoài việc hỗ trợ chi phí người dân chống hạn, tỉnh Phú Yên cũng đã đưa ra các biện pháp ứng phó hạn hán dự báo có thể tiếp diễn gay gắt trong năm 2020. Trong đó, tập trung xây dựng các bể chứa nước sinh hoạt ở các vùng khô hạn kéo dài, nhằm tránh tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân trên diện rộng như năm nay.

Minh Long

Xem thêm: