Quyết định trên được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức từ ngày 8/12 đến 10/12.

Tỉnh Quảng Bình sẽ không thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 (5 tháng) với cấp mầm non và phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông. (Ảnh: qbtv.vn)

Tỉnh Quảng Bình quyết định không thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 (5 tháng) với cấp mầm non và phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông.

Các cơ sở giáo dục này được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% số học phí không thu theo quy định tại nghị quyết (sau khi đã trừ nguồn dự phòng cải cách tiền lương) để chi hoạt động.

Nguồn kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên được lấy từ nguồn sự nghiệp giáo dục thuộc ngân sách tỉnh năm 2023.

Việc không thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023, giới chức tỉnh Quảng Bình cho biết là nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho các cơ sở giáo dục do giảm thu từ nguồn học phí.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Bình quy định không thu học phí học kỳ 1, năm học 2022-2023 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Về mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập quy định như sau:

Khu vực thành thị: Nhà trẻ và mẫu giáo 300.000 – 370.000 đồng/trẻ/tháng (tùy theo bán trú hoặc không bán trú); Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 300.000 đồng/học sinh/tháng.

Khu vực nông thôn: Nhà trẻ và mẫu giáo 100.000 – 150.000 đồng/trẻ/tháng; Trung học cơ sở 100.000 đồng/học sinh/tháng; Trung học phổ thông 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang ven biển: Nhà trẻ và mẫu giáo 50.000 – 80.000 đồng/trẻ/tháng; Trung học cơ sở 50.000 đồng/học sinh/tháng; Trung học phổ thông 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Trong trường hợp học trực tuyến thì mức thu học phí bằng 80% mức học phí theo từng cấp học.

Văn Duy