Bốn dự án thủy điện được đề nghị bổ sung tại khu vực huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) có tổng công suất 78,8 MW với tổng diện tích đất là 144,27 ha.

Đập tràn thủy điện Sông Tranh 2. (Ảnh: nangluongvietnam.vn)
Đập tràn thủy điện Sông Tranh 2. (Ảnh: nangluongvietnam.vn)

Ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình số 3363 đề xuất HĐND tỉnh bổ sung 4 thủy điện vừa và nhỏ tại khu vực huyện Nam Trà My.

Theo đó, 4 dự án thủy điện nằm trên khu vực huyện Nam Trà My có tổng công suất 78,8 MW, tổng diện tích chiếm đất của 4 dự án là 144,27 ha (bình quân 1,83 ha/1MW). Trong đó: đất lâm nghiệp là 60,1 ha (2,44 ha đất quy hoạch rừng phòng hộ và 57,66 ha đất quy hoạch rừng sản xuất, hiện trạng chủ yếu là rừng tre nứa và rừng trồng), không ảnh hưởng đến đất ở, đất lúa, đất sản xuất của người dân.

Theo đó, 4 dự án thủy điện gồm:

  • Thủy điện Trà Linh 1 tại xã Trà Linh và xã Trà Cang, công suất dự kiến 26,2 MW, điện lượng dự kiến 80,36 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất 21,41 ha, bình quân 0,82 ha/1MW;
  • Thủy điện Tăk Lê tại xã Trà Nam, công suất dự kiến 11,6 MW, điện lượng dự kiến 34,98 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất 14,86 ha, bình quân 1,28 ha/1MW;
  • Thủy điện Nước Lah tại xã Trà Vân và Trà Don, công suất dự kiến 11 MW, điện lượng dự kiến 38,62 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất 52,65 ha, bình quân 4,79 ha/1MW;
  • Thủy điện Trà Leng tại xã Trà Dơn, công suất dự kiến 30 MW, điện lượng dự kiến 104,42 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất 55,35 ha, bình quân 1,845 ha/1MW.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc xây dựng 4 dự án thủy điện là cần thiết vì hiện nay việc cấp điện cho huyện Nam Trà My chỉ có một tuyến từ TP. Tam Kỳ và đang vận hành ở 2 cấp điện áp là 35 và 22 kV. Đường điện đi dài, qua đồi núi nên tổn thất điện năng hàng năm rất lớn, không ổn định vào mùa mưa. Điện lưới cho huyện Nam Trà My thường gặp sự cố mỗi khi dông sét, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngoài việc bổ sung thêm 4 dự án thủy điện, UBND tỉnh cũng đề xuất đưa 2 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tại khu vực tỉnh là:

  • Thủy điện Nước Xa (tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) có công suất dự kiến 1,2 MW, điện lượng dự kiến 5,97 triệu kWh/năm;
  • Thủy điện Ag Rồng (tại xã An Tiêng, huyện Tây Giang) có công suất dự kiến là 0,1 MW, điện lượng dự kiến là 4 triệu kWh/năm.

Theo Sở Công Thương Quảng Nam, hiện quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên của tỉnh có 32 dự án, tổng công suất trên 450 MW; điện lượng bình quân mỗi năm là 1.755 triệu kWh. Hiện 11 công trình đã phát điện với công suất thiết kế 140 MW; 4 công trình đang đầu tư xây dựng với công suất thiết kế trên 147 MW và 14 dự án triển khai trong năm 2017 với công suất khoảng 141 MW.

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động các nhà máy thủy điện tại huyện Nam Trà My được đề cập tới nhiều trong những năm qua do các trận động đất xảy ra liên tục tại khu vực thủy điện sông Tranh 2 khiến người dân địa phương lo lắng. Tính riêng từ đầu năm 2017, chỉ trong 4 ngày liên tiếp từ ngày 26/2 đến ngày 1/3, đã có 3 trận động đất xảy ra với cường độ lần lượt là 3,9 độ richter; 3,2 độ richter và 2,5 độ richter tại khu vực này.

Hoàng Minh

Xem thêm: