UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Cty TNHH vàng Bồng Miêu nhanh chóng hoàn thành việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai tại mỏ vàng Bồng Miêu, đồng thời đề nghị Bộ TN-MT đóng của mỏ vàng này.

mo vang
Núi Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh). (Ảnh: FB ‎Kelly Trịnh/2014)

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – ông Huỳnh Khánh Toàn vừa có công văn thông báo kết luận liên quan đến kiến nghị của Tập đoàn Bersa đối với hoạt động khai thác vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết giấy phép khai thác tại mỏ Bồng Miêu do Bộ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) cấp cho công ty đã hết hiệu lực từ ngày 5/3/2016.

Công ty đã nộp đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác và một số văn bản liên quan cho Tổng cục địa chất và khoáng sản. Tuy nhiên, do không có đủ căn cứ, cơ sở xem xét việc gia hạn nên đơn vị trên đã thông báo cho công ty biết.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết trước những khó khăn của Công ty Bồng Miêu, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hỗ trợ Công ty tháo gỡ các khó khăn. Nhưng Công ty thiếu thiện chí hợp tác, chậm xây dựng phương án tái cơ cấu, không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ, cũng không chấp hành dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh…

Được biết, ngày 1/9/2016, UBND tỉnh Quảng Nam gửi văn bản thông báo cho Công ty về việc tỉnh không xem xét đề nghị Bộ TN-MT cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu, đồng thời yêu cầu Công ty dừng hoạt động khai thác vàng, nhanh chóng thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định, bàn giao khu vực mỏ cho địa phương quản lý và tự xây dựng lại phương án tổ chức hoạt động của doanh nghiệp sau khi không được cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản.

Tới ngày 19/7, Bộ TN-MT có công văn yêu cầu Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu chấm dứt toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản trong diện tích 358 ha, tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích khu vực khai thác, thực hiện nghĩa vụ khác như đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai.

Tuy nhiên đến nay, công ty này vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm khi giấy phép hết hạn và cũng chưa trình đề án đóng cửa mỏ cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Sau 7 tháng, UBND tỉnh khẳng định lại việc không xem xét đề nghị Bộ TN-MT cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu cho Công ty Bồng Miêu, đồng thời đề nghị Bộ TN-MT đóng của mỏ vàng này.

Cục thuế Quảng Nam cho biết hiện Công ty Bồng Miêu nợ tiền thuế gần 105 tỷ đồng.

Trong diễn biến liên quan, được biết Bộ TN-MT đã kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Công ty vàng Bồng Miêu tiến hành thủ tục đóng cửa mỏ trước ngày 31/5/2017.

Nguyễn Quân

Xem thêm: