Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 3 xã Đại An, Đại Cường, Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều sai phạm với số tiền thất thoát gần 3,5 tỷ đồng.

sai-pham-nong-thon-moi
Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra hàng loạt sai phạm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. (Tranh biếm họa: Nguyễn Văn Dũng)

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) giai đoạn 2011 – 2015 với nhiều sai phạm được phát hiện.

Theo kết luận thanh tra, nhiều công trình do UBND xã Đại Hiệp, Đại Cường và Đại An làm chủ đầu tư bị phát hiện thi công không đúng thiết kế, lập khối lượng nghiệm thu thanh quyết toán xây dựng cơ bản vượt so với khối lượng thực tế thi công, làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng. Cụ thể:

  • Tại xã Đại An, 10/13 công trình sai phạm hơn 2 tỷ đồng;
  • Tại xã Đại Cường, 8/12 công trình sai phạm hơn 1 tỷ đồng;
  • Tại xã Đại Hiệp, 9/10 công trình có sai phạm với số tiền gần 856 triệu đồng.

Trong đó, nhiều hạng mục thuộc 3 công trình sai phạm ở xã Đại An gồm: trụ sở UBND xã; nhà văn hóa xã; chợ Quảng Huế dù không thi công nhưng vẫn nghiệm thu thanh toán, lập khối lượng thanh toán vượt so với thực tế thi công, tổng số tiền sai phạm gần 900 triệu đồng. Năm 2012, xã Đại An lập hợp đồng không đúng quy định để bổ sung giá trị hợp đồng tăng thêm hơn 333 triệu đồng,…

Cũng trong năm 2012, tại xã Đại Cường, mặc dù hết hạn hợp đồng và không phát sinh công việc mới, tuy nhiên, Trung tâm Quy hoạch đô thị – Nông thôn Miền Trung vẫn lập thêm phụ lục hợp đồng với xã để bổ sung giá trị hợp đồng tăng thêm, làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 247 triệu đồng,..

Tại xã Đại Hiệp, dù biên bản nghiệm thu 2 giai đoạn là hoàn toàn giống nhau nhưng xã lại chi trả 2 lần với số tiền lần lượt là 142 triệu đồng và 350 triệu đồng,…

Cùng với đó, Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới huyện Đại Lộc cũng bị phát hiện lập chứng từ thanh toán chưa hợp lý, hợp lệ số tiền 690 triệu đồng; chi thanh toán không có hóa đơn theo quy định hơn 100 triệu đồng; chi sai chế độ quy định, không đúng thành phần 33,4 triệu đồng…

Với hàng loạt sai phạm được thanh tra kết luận, Ban Chỉ đạo chương trình nông thôn mới huyện Đại Lộc, các xã Đại An, Đại Cường, Đại Hiệp bị yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể liên quan về các sai phạm.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền sai phạm hơn 3,52 tỷ đồng, giảm trừ giá trị quyết toán 5 công trình ở xã Đại An hơn 540 triệu đồng…

Sau khi có kết luận, thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để điều tra và xử lý các vi phạm nêu trên.

Phạm Toàn

Xem thêm: