Với 362 chỉ tiêu công chức trong năm 2016 tại tỉnh Quảng Nam, hơn 2.300 thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ tham gia tuyển dụng. Theo đó, cứ 6 người đi thi chỉ lấy 1 người.

Hình ảnh hàng ngàn thí sinh đội nắng, xếp hàng nộp hồ sơ dự tuyển vào Cục Thuế Hà Nội từ ngày 11/8 đến 15/8/2015. (Ảnh: Võ Hải/vnexpress.net)
Hình ảnh hàng ngàn thí sinh đội nắng, xếp hàng nộp hồ sơ dự tuyển vào Cục Thuế Hà Nội, tháng 8/2015. (Ảnh: Võ Hải/vnexpress.net)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – ông Đinh Văn Thu cho biết việc thi tuyển công chức trong năm nay để bổ sung công chức cho khối hành chính và viên chức cho 2 ngành giáo dục và y tế. 362 chỉ tiêu của 32 sở, ngành và địa phương cấp huyện, trong đó có 2.331 thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Trong đợt tuyển dụng công chức năm 2012, tỉnh Quảng Nam lấy tổng cộng 588 chỉ tiêu (khối nhà nước). Hơn 2.900 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2016, tỉnh này cho biết đã tinh giản biên chế 608 trường hợp, chiếm 1,49% tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Đây là kết quả sau gần 2 năm thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Phần lớn trường hợp tinh giản thuộc khối chính quyền: 589 người, giảm 1,5% so với tổng biên chế khối nhà nước. Trong tổng số này, viên chức chiếm tới 491 người, cán bộ, công chức 113 người, cán bộ quản lý doanh nghiệp 04 người.

Nguyễn Quân

Xem thêm: