Tỉnh Quảng Nam xin chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên với diện tích khoảng 25ha sang mục đích khác, để triển khai thực hiện dự án đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh.

Tỉnh Quảng Nam xin chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên với diện tích khoảng 25ha sang mục đích khác, để triển khai thực hiện dự án đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh. (Ảnh: qrt.vn)

Ngày 23/6, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi Bộ NN&PTNT về việc báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng – Đắk Lây thuộc huyện Nam Trà My.

Theo UBND tỉnh, qua kiểm tra đối chiếu ranh giới dự án với quy hoạch phân khu của khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh, diện tích bị ảnh hưởng là 26,5ha, nằm trong các phân khu như: phân khu vùng phục hồi sinh thái 9,52ha có hiện trạng là rừng tự nhiên, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có hiện trạng rừng tự nhiên là 15,65ha.

Giới chức Quảng Nam cho rằng việc đề xuất dự án được triển khai và phê duyệt trước thời điểm quyết định thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh; đồng thời dự án trước đây đã được Bộ NN&PTNT thống nhất có công văn số 4398 trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thống nhất chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực hiện dự án. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ không có ý kiến phản hồi theo đề nghị của Bộ NN&PTNT.

Việc phê duyệt đầu tư dự án và thời điểm trình hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (trong đó có diện tích rừng tự nhiên đặc dụng thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 15,65ha) có từ tháng 3/2020 và trước thời điểm ban hành Quyết định số 1681 năm 2020 của UBND tỉnh.

Về hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, UBND tỉnh cho biết trước đây dự án được phê duyệt với quy mô công trình giao thông cấp IV, tổng chiều dài tuyến 10,4km, diện tích sử dụng đất 17,06ha; trong đó diện tích quy hoạch rừng đặc dụng bị ảnh hưởng là 14,68ha. UBND tỉnh ban hành quyết định số 3379 năm 2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

Hiện nay dự án có sự thay đổi về quy mô, với tổng diện tích là 26,5ha, gồm quy hoạch rừng đặc dụng 24,11ha và ngoài quy hoạch lâm nghiệp 2,39ha, thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ TN-MT.

Huyện Nam Trà My cũng có tờ trình về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 (đánh giá tác động môi trường) công trình này cho phù hợp với quy mô thực tế hiện nay (tăng 11,82ha so với diện tích ban đầu).

Để tạo điều kiện cho dự án được triển khai, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên với diện tích 25,17ha sang mục đích khác để triển khai thực hiện dự án.

Dự án đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng – Đăk Lây nằm trong đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh đến năm 2030 được văn phòng chính phủ thống nhất tại công văn số 7168 năm 2015 do Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 69 và UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 853 năm 2016.

Minh Long