Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chuyển thông tin cho Công an tỉnh để điều tra 10 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế có dấu hiệu “thổi giá” tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây và Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chuyển thông tin cho Công an tỉnh để điều tra 10 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế có dấu hiệu “thổi giá” tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây và Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ. (Ảnh minh họa: quangngaitv.vn)

Ngày 10/1, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng dịch COVID-19 và liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế tại Sở Y tế, 5 đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (BQL).

Trong 2 năm 2020 – 2021, Sở Y tế, 5 đơn vị trực thuộc và BQL đã đấu thầu mua sắm 52 gói thầu có tổng giá trị 85,075 tỷ đồng, trong đó: Trang thiết bị y tế có 11 gói thầu, với giá trị mua sắm là 13,080 tỷ đồng; vật tư y tế có 13 gói thầu, với giá trị mua sắm 26,95 tỷ đồng; sinh phẩm xét nghiệm PCR có 10 gói thầu, với giá trị mua sắm là 21,414 tỷ đồng; kít xét nghiệm có 11 gói thầu với giá trị mua sắm là 22,441 tỷ đồng; thuốc phòng dịch có 7 gói thầu với giá trị mua sắm là 1,188 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, Sở Y tế tỉnh không xây dựng trước kế hoạch về kinh phí phòng dịch, mà khi có phát sinh nhu cầu cấp bách mới có tờ trình đề xuất kinh phí.

Trong năm 2020 và 2021, Sở này đã thực hiện kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế, kiểm tra mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở và một số gói thầu tại CDC Quảng Ngãi, các quầy bán thuốc và kiểm tra việc phòng dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế.

Tuy nhiên, kết quả thanh, kiểm tra chưa phát hiện sai phạm. Sở Y tế không thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, kít, sinh phẩm xét nghiệm. Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính phải chịu trách nhiệm về sai phạm trên.

Cũng theo kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chuyển thông tin cho Công an tỉnh để tiến hành xem xét làm rõ nội dung có biểu hiện không bình thường đối với 10 gói thầu mua sắm trang thiết bị chênh lệch giá cao tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây và Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ về mượn trước vật tư, sau đó lập thủ tục chỉ định thầu rút gọn cho các đơn vị cho mượn.

Ngoài 10 gói thầu có dấu hiệu “thổi giá”, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra điều bất thường trong việc liên doanh, liên kết mua sắm máy chụp MRI tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2009-2015, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Quảng Ngãi ký hợp đồng liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế.

Sau khi ký hợp đồng liên doanh, 2 bên đã tiến hành mua sắm, lắp đặt máy chụp MRI với tổng giá trị là hơn 13,5 tỷ đồng.

Từ năm 2012, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đưa máy vào hoạt động đến tháng 1/2021, giá thu dịch vụ sử dụng máy chụp MRI được áp dụng nhiều mức theo quy định; tổng doanh thu là hơn 26,8 tỷ đồng; tổng chi phí là hơn 14,7 tỷ đồng; tổng lợi nhuận hơn 12 tỷ đồng đồng (kết quả phân chia lợi nhuận 70% đối tác và 30% bệnh viện).

Đến ngày 22/10/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động liên doanh. Máy chụp MRI do Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Quảng Ngãi góp vốn liên doanh được nhận về công ty.

Theo Thanh tra tỉnh, trong tổ chức thực hiện liên doanh, liên kết, không hiểu vì lý do gì, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không thành lập hội đồng để đánh giá và xác định lại giá trị tài sản dùng để liên doanh, liên kết.

“Trách nhiệm trên thuộc về lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi được phân công theo dõi, phụ trách ở mỗi thời kỳ về công tác liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế”, kết luận nêu.

Minh Long