Tuổi nghỉ hưu bắt đầu tính tăng từ năm 2021, tăng theo lộ trình đến đủ 62 tuổi đối với nam (năm 2028) và đủ 60 tuổi đối với nữ (năm 2035).

tăng tuổi nghỉ hưu
Công nhân làm việc tại công ty sản xuất thép Việt Ý, Hải Phòng, ngày 25/4/2019. (Ảnh: Shutterstock)

Sáng 20/11, Quốc hội đã thông qua bộ luật Lao động sửa đổi với 435/453 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 90,06%).

Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được thông qua quy định: “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ”.

Theo đó, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 3 tháng đối với nam và 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ đến đủ 62 tuổi đối với nam (năm 2028) và đủ 60 tuổi đối với nữ (năm 2035).

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định. Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được nghỉ hưu muộn hơn, nhưng không quá 5 năm so với quy định.

Về số ngày nghỉ hưởng nguyên lương, ngoài 10 ngày nghỉ theo quy định hiện hành, bộ luật Lao động vừa thông bổ sung thêm một ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 2/9. Chính phủ sẽ lựa chọn ngày nghỉ vào 1/9 hoặc 3/9 tuỳ theo lịch từng năm.

Bộ luật Lao động 2019 chưa giảm giờ làm việc bình thường, chưa tăng khung giờ làm thêm.

Theo quy định hiện hành, giờ làm việc không quá 8 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết.

Trong trường hợp làm theo tuần, giờ làm việc không quá 10 giờ trong mỗi ngày và không quá 48 giờ mỗi tuần. Ban đêm, giờ làm việc được tính từ 22h đến 6h sáng hôm sau. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

Bộ luật quy định số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường mỗi ngày. Nếu doanh nghiệp tính giờ làm việc theo tuần, tổng số giờ làm việc và làm thêm không quá 12 giờ mỗi ngày; không quá 40 giờ mỗi tháng.

Doanh nghiệp chỉ được sử dụng lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý và đảm bảo giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ mỗi năm.

Các ngành, nghề được làm thêm đến 300 giờ mỗi năm gồm: sản xuất dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản; sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước; công việc đòi hỏi lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị trường không cung ứng đầy đủ; giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn vì có tính thời vụ; thiên tai, hoả hoạn, thiếu điện, sự cố dây chuyền sản xuất.

Với các trường hợp làm thêm đến 300 giờ, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh.

Đối với làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt, trong các trường hợp sau đây người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật và người lao động không được từ chối, gồm: Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Về thời gian nghỉ trong giờ làm việc, người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút khi làm việc từ 6 giờ trở lên trong ngày; nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục khi làm việc ban đêm; nếu lao động làm việc theo ca thì thời gian nghỉ được tính vào giờ làm việc.

Người lao động làm việc theo ca được nghỉ 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác. Đồng thời, mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục.

Nguyễn Quân

Xem thêm: