UB Thường vụ Quốc hội không chỉnh lý dự luật theo hướng lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai.

Các đại biểu bấm nút thông qua dự Luật. (Ảnh: quochoi)

Sáng nay 14/6, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) với 414/453 đại biểu đồng ý (chiếm 85,54%). Luật này gồm 9 chương, 115 điều.

Trước đó ngày 21/5, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Trước khi các đại biểu biểu quyết thông qua dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đã giải trình một số nội dung.

Về giáo dục phổ thông, có ý kiến đề nghị giảm bớt số lượng môn học nhằm giảm tải chương trình học và giảm áp lực cho học sinh.

Cơ quan giải trình báo cáo số lượng các môn học được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, luật Giáo dục quy định mang tính nguyên tắc về yêu cầu, việc thẩm định, ban hành chương trình. Việc bảo đảm chương trình đáp ứng nhu cầu của phát triển xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế, tâm sinh lý học sinh được giao cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định với sự giám sát của Quốc hội và xã hội.

Về sách giáo khoa, có ý kiến đề nghị quy định sách giáo khoa phải được sử dụng ổn định, lâu dài, cũng có ý kiến đề nghị giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa hoặc đề nghị giao thẩm quyền cho Chính phủ, Thủ tướng thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định sách.

UB Thường vụ nhận định đa số đại biểu đồng ý chủ trương đã giao trong nghị quyết 88 của Quốc hội là cần có một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất cả nước, có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học, giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về chất lượng và quyết định ban hành sách giáo khoa sử dụng trong cả nước.

Về thẩm quyền quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Điều 32 dự thảo Luật đã được chỉnh lý cho phù hợp với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Về Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa, dự thảo luật đã quy định cụ thể về thành phần Hội đồng bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan. Hội đồng phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng.

Theo UB Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở quy định cụ thể về thành phần, cơ cấu này, việc giao Bộ trưởng Bộ GD- ĐT thành lập Hội đồng theo từng môn học ở từng cấp học, để thẩm định sách giáo khoa và chịu trách nhiệm về sách giáo khoa là phù hợp với thẩm quyền chuyên môn mà vẫn bảo đảm tính khách quan.

Vì vậy, UB Thường vụ Quốc hội quyết định giữ quy định về thẩm quyền lập Hội đồng thẩm định sách giáo khoa giữ như dự thảo luật (Điều 32).

Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác, cơ quan giải trình cho rằng Hiến pháp 2013 quy định “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”,“công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp”, chưa quy định về ngôn ngữ thứ hai.

Hơn nữa, về đối ngoại, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, việc dạy học ngoại ngữ đã được Bộ GD&ĐT chú trọng, tôn trọng sự lựa chọn của người học. Do đó, UB Thường vụ Quốc hội không chỉnh lý dự luật theo hướng ý kiến này.

Luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Văn Duy

Xem thêm: