Quốc hội đã thông qua đề xuất tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020, từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

tăng lương cơ sở
Quốc hội thông qua tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Chiều ngày 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1,5 triệu tỷ đồng và tổng chi ngân sách là 1,7 triệu tỷ đồng.

Như vậy, mức bội chi ngân sách nhà nước là 234.000 tỷ đồng (3,44% GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 217.800 tỷ đồng (3,2% GDP); bội chi ngân sách địa phương là 17.000 tỷ đồng (0,24% GDP).

Quốc hội cũng thông qua tổng mức vay của ngân sách nhà nước trong năm 2020 là gần 488.921 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua đề xuất tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 (từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng).

Mức tăng vừa được Chính phủ đề xuất được đánh giá là cao nhất trong khoảng 8 năm trở lại đây. Năm 2020 là năm cuối cùng tồn tại mức lương cơ sở. Theo đó, khi lương cơ sở tăng, mức lương thực tế và một số khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được tăng lên tương ứng.

Trước đó chiều 21/10, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày trước Quốc hội báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, trong đó khẳng định tán thành với đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng của Chính phủ.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng cần cân nhắc việc tăng lương vì có thể làm cho chi ngân sách Nhà nước mang tính chất chi tiêu dùng nhiều hơn cho chi đầu tư phát triển, vì sẽ phải dùng 50% nguồn tăng thu so với dự toán của ngân sách địa phương và 40% tăng thu của ngân sách Trung ương cho cải cách tiền lương.

Minh Long