Bộ Công an đã sáp nhập Cục An ninh mạng và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; sáp nhập Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh thông tin truyền thông.

Bộ Công an. (Ảnh: Văn Lâm)

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh mạng. Đơn vị cấp cục này được sáp nhập từ Cục An ninh mạng thuộc Tổng cục An ninh và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Tổng cục Cảnh sát trước đây.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ. Đơn vị cấp cục này được sáp nhập từ Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh thông tin truyền thông, thuộc Tổng cục An ninh trước đây.

Ngoài ra, trước đó Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã ký các quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp đối với:

  • Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an;
  • Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh điều tra giữ chức Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Ngày 10/8, Bộ trưởng Tô Lâm đã ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật giữ cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Phạm Toàn

Xem thêm: