Các dự án luật được xem xét cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp đã được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận, tranh luận thẳng thắn, có trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thể hiện chính kiến rõ ràng và quyết định thông qua với tỷ lệ tán thành cao” – bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngày 15/6, Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14.

Tại phiên bế mạc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội cho biết sau 21 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành chương trình với nhiều nội dung quan trọng với tinh thần “dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm“.

Theo bà Ngân, Quốc hội đã thông qua 7 dự án luật, 8 Nghị quyết trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng và cho ý kiến về 9 dự án luật khác.

Các dự án luật được xem xét cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp đã được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận, tranh luận thẳng thắn, có trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thể hiện chính kiến rõ ràng và quyết định thông qua với tỷ lệ tán thành cao” – bà Ngân nói.

7 dự án Luật được thông qua, gồm:

 • Luật An ninh mạng.
 • Luật Đo đạc và bản đồ.
 • Luật Tố cáo.
 • Luật Cạnh tranh.
 • Luật Quốc phòng.
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao.
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến Luật quy hoạch.

8 Nghị quyết được thông qua, gồm:

 • Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016.
 • Nghị quyết kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa XIV.
 • Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.
 • Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016″.
 • Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.
 • 2 Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019.
 • Nghị quyết về chương trình giám sát quốc hội năm 2019.

Hoàng Minh

Xem thêm: