Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sau 3 năm triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108, tổng số biên chế đã được giải quyết tinh giản là 34.663 người.

(Ảnh minh họa: Human resources)

Sáng 2/7, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã báo cáo về công tác điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2018.

Liên quan đến cải cách hành chính, ông Dũng cho biết hiện nay đã có 30 trung tâm hành chính công trực thuộc UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Tỷ lệ trả trước hạn theo nguyên tắc “mô hình 4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) đạt 94,1%, cắt giảm 47% thời gian giải quyết so với quy định. Tỷ lệ hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính đạt 82,4%, giải quyết qua mạng đạt 99,9%,…

Ông Dũng cũng thông tin sau 3 năm (năm 2015 đến tháng 3/2018) triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108, tổng số biên chế đã được giải quyết tinh giản là 34.663 người.

Trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể tinh giản 1.361 người; cơ quan hành chính 4.100 người; đơn vị sự nghiệp công lập 23.503 người; cán bộ, công chức cấp xã là 5.521 người; doanh nghiệp nhà nước là 166 người; các tổ chức hội là 9 người.

Bên cạnh đó, Bộ ngành đã sắp xếp lại giảm 15 vụ thuộc Bộ, 189 phòng thuộc vụ, cục. Riêng Bộ Công an đang sắp xếp theo hướng không còn 6 tổng cục, giảm từ 125 đơn vị cấp cục còn 60, giảm 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, giảm hơn 1.000 cấp phòng thuộc các cơ quan cục, vụ và công an các tỉnh.

Minh Long

Xem thêm:

Leave a Reply