Sau kỷ luật, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa được nghỉ hưu trước tuổi

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa được giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi sau khi bị kỷ luật cảnh cáo vì những sai phạm nghiêm trọng.