Ông Phan Văn Hùng – Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương (Bộ Nội Vụ) cho hay cả nước có 259 huyện, 6.191 xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn. Do đó, huyện, xã chưa đạt chuẩn sẽ phải sắp xếp lại với nguyên tắc “bảo đảm công khai, dân chủ, lấy ý kiến cử tri của địa phương; thực hiện đúng quy trình, thủ tục“.

bo noi vu
Bộ Nội Vụ. (Ảnh: moha.gov.vn)

Ngày 10/7, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý kiến xây dựng đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ nay đến năm 2021.

Tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Phan Văn Hùng cho hay trong 30 năm (từ 1986 đến 2016), số đơn vị hành chính cấp huyện từ 431 đã tăng lên 713 (tăng 277 đơn vị); đơn vị hành chính cấp xã tăng từ 9.657 lên 11.162 (tăng 1.505 đơn vị, bình quân mỗi năm tăng 50 xã).

Theo đó, bộ máy các cơ quan nhà nước ngày càng cồng kềnh, tăng biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Kéo theo đó, chi ngân sách nhà nước tăng, do tăng biên chế, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc, tăng chi thường xuyên.

Ông Hùng cho hay dựa vào tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo Nghị quyết 1211/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì có 259 huyện, 6.191 xã trong cả nước chưa đạt 50% tiêu chuẩn.

Cũng theo ông Hùng, Nghị quyết 18 của Hội nghị TU 6 khoá XII yêu cầu đến năm 2021 phải sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên. Từ năm 2022 – 2030, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo tiêu chuẩn quy định.

Vì vậy, các đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt tiêu chuẩn sẽ phải sắp xếp lại với nguyên tắc bảo đảm công khai, dân chủ, lấy ý kiến cử tri của địa phương; thực hiện đúng quy trình, thủ tục.

Trong đó, ưu tiên sáp nhập nguyên trạng một đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt tiêu chuẩn vào một đơn vị hành chính cùng cấp liền kề.

Trong trường hợp đặc biệt liên quan đến các yếu tố về lịch sử, truyền thống, văn hoá, phong tục, tập quán, điều kiện địa địa lý tự nhiên, cộng đồng dân cư và tình hình, điều kiện cụ thể, có thể điều chỉnh, chia tách một số đơn vị hành chính cấp xã (đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc một số thôn, tố dân phố (đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã) để sáp nhập vào các đơn vị hành chính cùng cấp khác. Việc này nhằm bảo đảm đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, dân số theo quy đinh.

Ông Hùng cho biết thêm khi thực hiện sáp nhập, không nhất thiết đơn vị hành chính mới phải đạt đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, dân số nhưng sau khi sáp nhập thì phải đạt trên 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, dân số.

Về lộ trình thực hiện, trong năm nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ xây dựng xong đề án. Năm 2019, bố trí nguồn kinh phí cần thiết cho việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư do sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính.

Năm 2020, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, dân số; sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư.

Đến năm 2021, Bộ sẽ tổng kết và xây dựng đề án tổng thể sắp xếp từ năm 2022 – 2030.

Kim Long

Xem thêm: