Ngoài ngân hàng, các tập đoàn nhà nước, nhiều dự án lớn, việc quản lý, sử dụng tài chính công, năm 2018 tại 13 Bộ, ngành… sẽ thuộc kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2019.

ethanol binh phuoc
Dự án Bio Ethanol Bình Phước – một trong 12 dự án thua lỗ của Bộ Công thương nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2019. (Ảnh: pvn.vn)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2268/QĐ-KTNN ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, Kiểm toán nhà nước sẽ tiến hành thực hiện 190 cuộc kiểm toán, giảm hơn 20 cuộc so với năm 2018.

Cụ thể, trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính – ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước hành sẽ thực hiện kiểm toán tại 27 đầu mối. Các đơn vị nằm trong kế hoạch kiểm toán năm tới gồm Ngân hàng Nhà nước, 5 ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng và 21 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ tiến hành kiểm toán 3 doanh nghiệp thuộc khối Quốc phòng, an ninh.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, ngoài 1 dự án thuộc khối Quốc phòng, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán 42 chương trình, dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn được dư luận quan tâm. Trong đó có 2 dự án thua lỗ của Bộ Công Thương gồm Dự án Nhà máy Ethanol Bình Phước; Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình.

Ngoài ra là các dự án: Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh; Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng; Nhà máy thủy điện Sông Bung 2; Đường dây 500KV Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên; Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1; Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM – giai đoạn 2.

Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ thực hiện 59 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách Nhà nước gồm: Kiểm toán báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2018 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2018 tại 13 Bộ, ngành, kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong lĩnh vực chuyên đề, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán 30 chuyên đề, trong đó có 4 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng về: Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các Bệnh viện công lập và Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các Trường đại học công lập, 26 chuyên đề về các chương trình – dự án thuộc lĩnh vực an sinh – xã hội, phát triển kinh tế vùng, công tác quản lý, sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường nhằm đánh giá hiệu quả quản lý vốn Nhà nước, hiệu quả đầu tư trong các tập đoàn, tổng công ty, các quỹ đầu tư phát triển…

Trong lĩnh vực Quốc phòng, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán 12 đầu mối, gồm 9 đầu mối, đơn vị dự toán, 2 doanh nghiệp và 1 dự án đầu tư.

Trong lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán 8 đầu mối gồm Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động; Bộ Tư lệnh cảnh vệ; Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 29 công an tỉnh, thành phố; 4 bệnh viện thuộc Bộ Công an; 9 doanh nghiệp thuộc Bộ Công an; Tổng cục dự trữ Quốc gia và 25 tỉnh ủy, thành ủy.

Nguyễn Quân

Xem thêm: