Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trường Gateway được xác định là trường tư thục có giảng dạy chương trình nước ngoài.

trường quốc tế gateway
Trường Quốc tế Gateway không phải là “Quốc tế” (Ảnh: gateway.edu)

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản thông tin về các trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài, các trường tư thục có giảng dạy chương trình nước ngoài hoạt động tại thành phố.

Theo Sở, trường “quốc tế” được nhiều phụ huynh hiểu là có giảng dạy chương trình nước ngoài hoặc trường có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy. Các văn bản của Nhà nước chưa có định nghĩa về trường “quốc tế”. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 48 Luật giáo dục 2005, hệ thống giáo dục chỉ có 3 loại hình trường là: Trường công lập, trường tư thục và trường dân lập.

Sở này cho rằng nếu trong quyết định cho phép thành lập không có chữ “quốc tế” mà trường tự thêm vào là thực hiện sai quy định. Tuy nhiên, tên gọi nhà trường không nói lên tất cả. Do đó, khi phụ huynh lựa chọn trường cho con em mình, cần xem xét đầy đủ thông tin như chương trình giáo dục và ngôn ngữ giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, mô hình quản trị, vốn đầu tư,…về nhà trường thông qua nhiều kênh khác nhau.

Cũng theo thông báo, tính đến tháng 8/2019, thành phố có 14 trường mầm non và 11 trường phổ thông có 100% vốn nước ngoài đã đăng ký hoạt động với Sở GD&ĐT Hà Nội, có 3 trường mầm non có vốn đầu tư Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh các trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài và một phần vốn nước ngoài, Hà Nội còn có 2 loại hình trường nữa. Đó là trường có vốn đầu tư Việt Nam nhưng đã đăng ký với các tổ chức quốc tế để dạy chương trình quốc tế và các trường tư thục có giảng dạy một số môn theo chương trình nước ngoài.

Có 24 trường tư thục và 15 trường mầm non tư thục có giảng dạy một số môn theo chương trình nước ngoài, trong đó có trường Gateway.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng khẳng định thông tin một số báo nêu Sở công bố chỉ có 11 trường quốc tế trong thành phố là chưa chính xác.

Văn Duy

Xem thêm: