UBND TP.HCM phê bình Sở GTVT vì chậm trễ tham mưu ban hành bộ định mức công tác kiểm định cầu, mặc dù việc này đã được yêu cầu từ năm 2016.

Sở GTVT TP.HCM bị phê bình
UBND TP.HCM phê bình Sở GTVT vì chậm trễ tham mưu ban hành bộ định mức công tác kiểm định cầu. (Ảnh: nguoitieudung)

Theo đó, UBND TP yêu cầu GTVT rút kinh nghiệm, không để xảy ra những trường hợp tương tự về sau.

Sở GTVT phải khẩn trương hoàn thành quy định về công tác kiểm định cầu, bộ định mức dự toán và đơn giá thực hiện, trình UBND TP công bố, áp dụng kể từ đầu năm 2020.

Ngoài ra, UBND TP cũng đồng ý chủ trương cho phép Sở GTVT thực hiện quyết toán các công trình kiểm định cầu đã hoàn thành trong năm 2017, 2018 và tổ chức kiểm định cầu trong năm 2019.

Trước đó, Sở GTVT có văn bản trình bày về khó khăn, vướng mắc nên chưa hoàn thành xây dựng bộ định mức dự toán kiểm định cầu theo yêu cầu của thành phố.

Cụ thể, công tác kiểm định cầu có tính chất nghiên cứu khoa học, các công nghệ mới về chuyên ngành, cần lấy ý kiến chuyên ngành của Bộ GTVT nên cuối năm 2018 mới xong bản dự thảo.

Ngoài ra, cần phải khảo sát, thu thập số liệu thực tế từ các công trình kiểm định cầu năm 2016, 2017, 2018 nên kéo dài thời gian. Sau khi xây dựng bộ định mức còn phải lấy ý kiến phản biện của các đơn vị liên quan và lấy ý kiến chuyên ngành của Bộ Xây dựng trước khi trình UBND TP phê duyệt và công bố áp dụng.

Vì những lý do trên, dự kiến đến cuối năm 2019 bộ định mức dự toán, đơn giá kiểm định cầu mới hoàn thành. Trước mắt, công tác kiểm định cầu năm 2019 sẽ khó áp dụng được định mức, đơn giá mới.

Theo Sở GTVT, năm 2019 có 35 công trình cầu đang khai thác đến giai đoạn phải kiểm định theo định kỳ, nguồn vốn dự kiến đã được giao là gần 11 tỷ đồng.

Minh Long

Xem thêm: