Sở Y tế TP.HCM: Shipper tăng gấp 5 lần, thiếu test, lệch giờ khiến “tất cả cùng lúng túng”

Các trạm y tế lưu động cần chăm sóc F0 tại nhà, nhưng hiện phải hỗ trợ xét nghiệm cho shipper với số lượng từ 20.000 tăng đến 92.000 người.