Ông Nguyễn Trọng Điều (SN 1966) – Phó chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương bị cách chức vì sử dụng bằng giả hệ tại chức thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương bị cách chức vì dùng bằng giả. (Tranh biếm họa: Satế)

Ngày 3/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Điều (SN 1966) do liên quan đến việc sử dụng bằng cấp giả. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.

Ông Điều dùng bằng giả được phát hiện khi ông Vũ Văn Chính (trú huyện Nam Sách, Hải Dương) tố cáo ông Điều không học chuyên ngành kế toán hệ tại chức tại trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội, nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp vào năm 1994.

Sau khi nhận được tố cáo, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương kiểm tra số hiệu bằng 4504, số vào sổ 10134, loại hình tại chức, cấp ngày 10/9/1994 mang tên ông Nguyễn Trọng Điều, sinh ngày 8/11/1966 – phát hiện không có tên vị Phó chánh Thanh tra này trong hồ sơ gốc của trường Đại học kinh tế Quốc dân.

Ngày 1/8/2017, UBKT Tỉnh ủy tỉnh có thông báo kết luận kiểm tra đảng viên và công bố quyết định thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Trọng Điều.

Theo đó, ông Điều sử dụng bằng tốt nghiệp đại học không hợp pháp trong việc kê khai hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ, công chức để được tổ chức đảng, Thanh tra tỉnh tuyển dụng, học tập nâng cao trình độ, chuyển ngạch, nâng bậc lương và xem xét công tác cán bộ – là vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 21, Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải đã thi hành kỉ luật bằng hình thức cách chức đảng ủy viên với ông Điều.

Phạm Toàn

Xem thêm: