Theo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Formosa, tính theo USD, tổng vốn đầu tư tăng 590,65 triệu USD. Nhưng tính theo VNĐ, tổng vốn lại giảm khoảng 2.460 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn góp thực hiện dự án tính theo cả VND và USD đều tăng thêm. Do đó, Bộ KH&ĐT yêu cầu Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phải giải trình rõ vấn đề này.

bai xi thai lan bien cua formosa ha tinh
Tăng vốn hơn 590 triệu USD, Bộ KH&ĐT yêu cầu Formosa giải trình. (Ảnh: bizlive.vn)

Bộ KH&ĐT vừa có văn bản gửi Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh về hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Theo văn bản, Bộ cho rằng tại hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Formosa, nếu tính theo USD, tổng vốn đầu tư tăng khoảng 590,65 triệu USD (từ 11,03 tỷ USD lên 11,62 tỷ USD). Nhưng nếu tính theo đồng Việt Nam, tổng vốn đầu tư dự án lại giảm từ khoảng 248.250 tỷ đồng xuống 245.790 tỷ đồng (giảm 2.460 tỷ đồng). Trong khi đó, vốn góp thực hiện dự án tính theo cả VND và USD đều tăng thêm.

Đây là nghịch lý mà Bộ KH&ĐT yêu cầu Formosa phải giải trình rõ lý do. “Đề nghị giải trình rõ lý do, cơ sở của sự thay đổi vốn đầu tư theo VND và USD, xin ý kiến cơ quan tài chính tiền tệ về việc này”- văn bản nêu.

Ngoài ra, tại văn bản của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nêu công ty Formosa đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó nếu tính vốn đầu tư theo USD, việc tăng vốn là do điều chỉnh một số hạng mục, máy móc thiết bị theo thực tế và xây dựng mới xưởng than hóa học 18,5 triệu USD; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, tăng vốn góp từ 4,5 tỷ USD lên 5 tỷ USD.

Về vấn đề này, Bộ cho rằng việc đề nghị điều chỉnh tăng vốn của Formosa liên quan đến tăng chi phí đầu tư của các hạng mục công trình đã xây dựng và xây dựng thêm mới xưởng than hóa học.

Vì vậy, Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cần có sự tham khảo ý kiến cụ thể của Bộ KH&CN, Bộ Công Thương, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng để xác định rõ đây là hạng mục trong dây truyền công nghệ sản xuất thép hay là mục tiêu mới bổ sung của dự án. Ban quản lý cần đánh giá cụ thể về công nghệ và vấn đề môi trường của xưởng này.

Bộ cũng đề nghị Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cần kiểm tra, đánh giá dự án trước khi cho điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án của Formosa.

Hoàng Minh

Xem thêm: