Bộ Tài chính đề nghị địa phương khẩn trương thực hiện chi trả cho người dân đủ điều kiện hỗ trợ liên quan đến “thảm họa Formosa”. Trường hợp có phát sinh vướng mắc, Bộ Tài chính đề nghị địa phương có văn bản gửi các Bộ, cơ quan trung ương để giải quyết.

formosa ha tinh

Nhìn lại thảm họa Formosa.

Bộ Tài chính đã có văn bản số 10568 trả lời kiến nghị của cử tri Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 7467/VPCP-QHĐP ngày 21/8/2019.

Cử tri tỉnh Quảng Trị cho rằng kinh phí hỗ trợ cho người lao động trong vùng bị ảnh hưởng bởi Formosa gây ra là rất thiết thực. Tuy nhiên, việc thực hiện chi trả chậm, thủ tục quá rườm rà, phức tạp,… người lao động làm hồ sơ đã lâu nhưng vẫn chưa tiếp cận được nguồn kinh phí hỗ trợ này. Các cử tri đề nghị kiểm tra, xem xét loại bỏ các thủ tục không cần thiết để người lao động kịp thời nhận được các khoản kinh phí hỗ trợ.

Trả lời, Bộ Tài chính cho biết về kinh phí, trên cơ sở đề nghị của tỉnh và kết quả thẩm định của các Bộ chủ quản, Bộ Tài chính đã thông báo đầy đủ kinh phí hỗ trợ tỉnh Quảng Trị từ nguồn tiền bồi thường. Cụ thể:

  • Hỗ trợ thực hiện bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khẩn cấp do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển theo quy định tại Quyết định số 1880 ngày 29/9/2016 và Quyết định số 772 ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ là 1.066,092 tỷ đồng.
  • Hỗ trợ thực hiện các chính sách (hỗ trợ học phí mầm non, phổ thông và đại học là 11,1 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo, tìm việc làm là 31,2 tỷ đồng; hỗ trợ bảo hiểm y tế là 5,1 tỷ đồng) là 47,4 tỷ đồng.
  • Hỗ trợ để thực hiện các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tối đa là 400 tỷ đồng.
  • Hỗ trợ thực hiện hợp phần Dự án quan trắc cảnh báo môi trường tối đa là 39,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 6611 ngày 11/6/2019 trình Thủ tướng Chính phủ tạm cấp thực hiện hỗ trợ học phí, đào tạo việc làm và bảo hiểm y tế theo Quyết định số 12 ngày 06/01/2017 và Quyết định số 2124 ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 12 là 94,714 tỷ đồng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận Bộ Tài chính sẽ cấp bổ sung cho tỉnh Quảng Trị.

Về tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động trong vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chi trả như văn bản số 7528 ngày 3/6/2016; văn bản số 772 ngày 9/5/2016,…

Tại Thông báo số 208 ngày 05/6/2018 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã yêu cầu UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tập trung chi trả hết số tiền hỗ trợ thiệt hại còn lại, không để phát sinh khiếu kiện; hoàn thành hồ sơ, thủ tục quyết toán theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính; hoàn thành trước ngày 30/8/2018.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị địa phương khẩn trương thực hiện chi trả cho các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ. Trường hợp có phát sinh vướng mắc về thủ tục, Bộ Tài chính đề nghị địa phương có văn bản báo cáo cụ thể gửi các Bộ, cơ quan trung ương liên quan để xem xét, giải quyết.

Văn Duy

Xem thêm: