‘Vì họ tiêu tiền ‘chùa”

Một góc nhìn về tình trạng tham nhũng trong đấu thầu dự án tại Việt Nam với mức giá có thể bị đẩy cao…