Dự án do UBND huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án 3 năm (2020-2022).

di tích Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Thanh Hóa
Di tích Trụ sở làm việc Tỉnh ủy. (Ảnh: vanhoadoisong.vn)

Ông Trịnh Văn Súy – Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa ký tờ trình gửi UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973) tại xã Thiệu Viên.

Theo UBND huyện Thiệu Hóa, dự án có tổng mức đầu tư là 29,8 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 25,3 tỷ đồng, ngân sách huyện 4,5 tỷ đồng. Dự án do UBND huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện dự án 3 năm (2020-2022).

Dự án được chia làm 8 gói thầu với các nội dung: Tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích: Nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, hội trường, nhà truyền thống, bia giới thiệu di tích, hào, hầm chữ A, thiết bị nội thất…

Trong đó, hơn 4,4 tỷ kinh phí đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; hơn 21 tỷ đồng còn lại chủ yếu là kinh phí xây lắp hạ tầng kỹ thuật và hoàn trả công trình giải phóng mặt bằng công sở xã Thiệu Viên, sân thể thao xã…

Hiện dấu tích duy nhất còn lại của di tích Trụ sở làm việc Tỉnh ủy là Nhà làm việc của Thường trực tỉnh ủy (giai đoạn 1967-1973). Ngôi nhà nằm trong khuôn viên công sở UBND xã Thiệu Viên.

Khi dự án được triển khai, toàn bộ công sở xã Thiệu Viên mới được xây dựng từ năm 2008 vẫn còn khang trang sẽ bị phá bỏ và được đầu tư xây dựng mới tại vị trí sân thể thao bên cạnh.

Công sở xã Thiệu Viên mới được xây dựng từ năm 2008 vẫn còn khang trang sẽ bị phá bỏ. (Ảnh: thieuvien.thieuhoa.gov.vn)

Trước đó, ngày 17/10/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967 – 1973).

Theo đó quy mô đầu tư gồm: tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, hội trường lớn, nhà truyền thống, bia giới thiệu di tích, hào, hầm chữ A, thiết bị nội thất, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ; cải tạo đường bê tông hiện có trước di tích thành đường nhựa có dải phân cách; kè hồ, sân đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng hoàn trả các công trình thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án công sở UBND xã Thiệu Viên.

Minh Long