Muốn chăn thả trâu bò ra đồng, mỗi hộ phải đóng một khoản phí gọi là phí đồng cỏ, tiền thế chấp. Theo người dân xã Triệu Dương (Thanh Hóa) – đây là câu chuyện hết sức vô lý.

chăn thả trâu bò
Thanh Hóa: Chăn thả trâu bò phải đóng phí đồng cỏ và tiền thế chấp. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Người dân xã Thiệu Dương (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) phản ánh Hợp tác xã (HTX) dịch vụ Minh Anh đang ép họ phải đóng phí chăn thả và đóng tiền thế chấp cho mỗi con trâu, bò chăn thả ngoài đồng.

Cụ thể, mức thu mà HTX đưa ra là 100.000 đồng phí đồng cỏ/con/năm, 300.000 đồng tiền thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm. Theo đó, tổng khoản phí phải nộp tùy từng gia đình, hộ có 1 đến 3 con trâu, bò thu 300.000 đồng; từ 3 đến 5 con thu 500.000 đồng; từ 5 đến 10 con thu 1.000.000 đồng và hộ có từ 10 con trở lên thu 2.000.000 đồng.

Trước việc thu phí vô lý này, một người dân trong xã cho biết nếu nhà nào không đóng tiền, HTX sẽ cấm chăn thả trâu, bò ra ngoài đồng, bãi cỏ. Ai muốn nuôi mà không nộp phí thì phải nhốt trâu, bò ở nhà.

Người nông dân chúng tôi vất vả lắm, phải tích lũy tiền nhiều tháng mới mua được con trâu hay con bò để tìm kế sinh nhai, nhưng họ ép hộ chăn nuôi chúng tôi như thế là quá vô lý” – một người dân bức xúc nói.

Về vấn đề trên, Ông Dương Đình Minh – Giám đốc HTX dịch vụ Minh Anh thừa nhận HTX có thu những khoản tiền này. Tuy nhiên, ông Minh cho rằng, HTX thu tiền trên tinh thần tự nguyện đóng góp và có văn bản họp dân, dựa trên quy ước đồng điền đã có từ lâu.

Về việc thu phí chăn thả trâu, bò là HTX dựa trên quy ước đồng điền do UBND xã ban hành từ lâu đời rồi, chúng tôi chỉ kế thừa theo. Về số tiền thế chấp chăn thả trâu bò, đến cuối năm, HTX sẽ hoàn trả số tiền nếu hộ đó không để gia súc phá hoại hoa màu của người dân. Điều này đã được các hộ dân đồng ý tại hội nghị các hộ chăn nuôi” – ông Minh nói.

Tuy nhiên, văn bản họp dân mà ông Minh đưa ra lại không có số lượng người tham gia, cũng như số người đồng ý ý kiến của HTX. Ngoài ra, “quy ước đồng điền” cũng chỉ là một văn bản do HTX tự lập nên từ tháng 1/2018.

Hoàng Minh

Xem thêm: