Theo đề án, tổng số nhà vệ sinh đạt chuẩn để phục vụ khách du lịch đến năm 2025 là 181 nhà, kinh phí gần 43 tỷ đồng.

Nhà vệ sinh cũng là nơi thể hiện văn hóa đạo đức của một người
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn vừa ký quyết định số 4802 phê duyệt đề án Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên khu vực tỉnh đến năm 2025.

Dự án được giao cho Sở VH-TT&DL chủ trì. Theo đề án, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã được xác định trong “Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh tiện ích, hiện đại, có tính thẩm mỹ và phù hợp với định hướng phát triển du lịch.

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020, toàn bộ các khu du lịch trọng điểm có ít nhất một nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Đến năm 2025, phần lớn các khu, điểm du lịch trọng điểm, các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trở lên có nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Theo lộ trình, tổng số nhà vệ sinh đạt chuẩn đến năm 2025 là 181 nhà. Tỉnh yêu cầu bố trí quỹ đất để xây dựng nhà vệ sinh được quy hoạch mới theo đề án.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 42,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh là 26,7 tỷ đồng; vốn khác (nguồn vốn ngân sách huyện, xã kết hợp với nguồn vốn xã hội hóa) là 16,2 tỷ đồng.

Minh Long

Xem thêm: