Sau đợt tinh giản biên chế lần 1 năm 2017 với kinh phí 468,1 triệu đồng, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tinh giản biên chế đợt 2 với kinh phí hơn 54,8 tỷ đồng cho 466 người.

tinh gian bien che
Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chi gần 55 tỷ đồng tinh giản biên chế cho 466 người. (Ảnh minh họa: qua paychex.com)

Bà Lê Thị Thìn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành quyết định số 2404 về việc phê duyệt số lượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014 của Chính phủ.

Theo đó, trong đợt 2 năm 2017, tỉnh Thanh Hóa có 466 người tinh giản biên chế. Trong đó: khối hành chính 73 người; khối sự nghiệp 379 người; khối Đảng, đoàn thể 14 người.

Tổng chi phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 là hơn 54,8 tỷ đồng. Chi phí được lấy từ nguồn tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014 và nguồn kinh phí thường xuyên của bộ phận sự nghiệp công lập. Trong đó:

  • Hơn 53,5 tỷ đồng dành cho 451 người về hưu trước tuổi;
  • Hơn 32,8 triệu đồng cho 1 người chuyển sang làm việc ở các cơ sở không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước;
  • Hơn 1,3 tỷ đồng dành cho 14 người thôi việc ngay.

Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ căn cứ theo nội dung này để thực hiện các thủ tục tinh giản biên chế; Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính sẽ theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và báo cáo quyết toán kinh phí.

Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản 1.046 biên chế.

Minh Long

Xem thêm: