6 cán bộ bị đề xuất hủy quyết định bổ nhiệm vì chưa đủ điều kiện.

(Ảnh minh họa)

Ngày 26/7, Thành ủy TP. Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc đề xuất hủy quyết định bổ nhiệm 6 vị trí lãnh đạo thuộc UBND thành phố trái với quy định, chưa đảm bảo các tiêu chí, gồm:

  1. Bà Lê Thị Thanh, Phó trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin.
  2. Bà Lê Thị Thu Hà, Phó trưởng Phòng GD&ĐT.
  3. Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó trưởng Phòng Nội vụ.
  4. Ông Trần Văn Xuân, Phó Phòng TN&MT.
  5. Ông Bùi Quang Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND thành phố
  6. Ông Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố.

Thành ủy Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND thành phố hủy quyết định bổ nhiệm và xem xét quy trình bổ nhiệm mới khi đảm bảo các điều kiện theo quy định với bốn trường hợp bổ nhiệm sai, hai cán bộ thuộc Hội đồng nhân dân được xem xét trả về vị trí cũ.

Theo hồ sơ, năm 2015, ông Đào Trọng Quy – nguyên chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa (nay là Giám đốc Sở TN&MT) đã bổ nhiệm 3 chuyên viên Phòng giáo dục sang các vị trí phó phòng gồm: bà Lê Thị Thanh, bà Lê Thị Thu Hà và bà Nguyễn Thị Oanh khi chưa thực hiện quy trình xét chuyển từ viên chức sang công chức và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Oanh và bà Lê Thị Thanh còn thiếu các tiêu chuẩn để bổ nhiệm như chưa có chuyên môn được đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác được giao phụ trách; chưa qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên; chưa có thời gian công tác ở lĩnh vực phụ trách 3 năm trở lên.

Trước đó, trong năm 2014, ông Trần Văn Xuân – Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng TN&MT, chưa thực hiện quy trình xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Hoàng Minh

Xem thêm: