Ông Phạm Bá Oai – Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa) giai đoạn 2011-2015 đã ký sai quy định để tuyển dụng, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ không qua thi tuyển. Hiện ông Oai được bầu làm phó chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Phạm Bá Oai. (Ảnh: laodong.vn)

Sở Nội vụ Thanh Hóa vừa có kết luận thanh tra số 442/KL-SNV về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, công chức cấp xã, sử dụng lao động hợp đồng tại UBND huyện Hoằng Hóa và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện này giai đoạn từ tháng 1/2011 đến tháng 5/2017.

Theo kết luận thanh tra, Sở Nội vụ phát hiện hàng loạt các sai phạm như tuyển dụng công chức qua thi tuyển chưa đảm bảo, tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển, tiếp nhận cán bộ xã lên làm công chức cấp huyện không báo cáo Chủ tịch tỉnh, tuyển dụng công chức xã ngoài chính sách thu hút,… mà trực tiếp do ông Phạm Bá Oai – Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá giai đoạn 2011-2015 ký.

Cụ thể, trong đợt tuyển dụng năm 2012, một số trường hợp tuyển dụng không đúng số lượng theo các chuyên ngành đã đăng ký. Đơn cử, chuyên ngành Tài chính ngân hàng đăng ký tuyển 2 người nhưng lại tuyển 3 người; chuyên ngành môi trường và xã hội học, mỗi chuyên ngành đăng ký 1 người nhưng không tuyển dụng ai mặc dù các đối tượng tham gia thi đều đạt.

Trong khi đó, ông Oai lại ký tuyển dụng hàng loạt cán bộ công chức không qua thi tuyển. Cụ thể:

  • Ông Lê Huy Cường – Chủ tịch UBND xã Hoằng Hợp lên giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp huyện;
  • Ông Lê Văn Lộc – Hiệu trưởng trường THCS sang giữ chức Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH;
  • Bà Lê Thu Lan, Hoàng Thị Oanh (cả 2 được điều động đến công tác tại Phòng Giáo dục) được đưa lên giữ chức Phó Trưởng phòng GD&ĐT;
  • Ông Hoàng Mạnh Cường (viên chức) được tuyển dụng vào chuyên viên phòng Văn hóa – Thông tin;
  • Ông Nguyễn Văn Hải – viên chức Trạm khuyến nông tuyển dụng vào chuyên viên phòng Nông nghiệp.

Ngoài ra, Sở Nội vụ còn phát hiện có 22 trường hợp công chức cấp xã tuyển dụng sai quy định theo Quyết định số 798 mà vẫn được bố trí đảm nhiệm các chức danh Văn phòng thống kê và Văn hóa xã hội,…

Với sai phạm trên, Sở Nội vụ kiến nghị xem xét trách nhiệm của chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Trưởng phòng Nội vụ huyện, thành viên hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, công chức liên quan thuộc UBND huyện đã tham mưu cho chủ tịch UBND huyện để xảy ra sai vi phạm trên.

Đồng thời, Sở nội vụ đề nghị thu hồi các quyết định tuyển dụng, quyết định tiếp nhận, quyết định điều động, bổ nhiệm; thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng các quy định và có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định tiếp nhận công chức đối với 6 trường hợp đã tuyển dụng không qua thi tuyển. Bên cạnh đó, có phương án rà soát, sắp xếp số công chức xã tuyển dụng không đúng theo chuyên ngành.

Phạm Toàn

Xem thêm: