UBND TP. Thanh Hóa vừa có báo cáo xác minh vụ việc người dân xã Thiệu Dương phải đóng “phí đồng cỏ” khi chăn thả trâu, bò ngoài đồng, đồng thời yêu cầu trả lại khoản phí này cho người dân trước ngày 30/4.

phi dong co chan tha trau bo
(Ảnh minh họa: Pixabay)

Chiều 20/4, UBND TP. Thanh Hóa có báo cáo xác minh thông tin các hộ chăn thả trâu, bò tại xã Thiệu Dương phải đóng “phí đồng cỏ”.

Theo báo cáo, kết quả kiểm tra cho thấy khoản thu phí trâu bò ra đồng gặm cỏ do Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh thu trên cơ sở họp thống nhất với 13/15 hộ chăn thả trâu, bò với số lượng 100 con nhằm thế chấp cho việc đảm bảo không để gia súc phá hoại hoa màu, tài sản của người dân.

Theo thỏa thuận, khoản tiền này được trả lại cho các hộ dân trong trường hợp các hộ không còn nuôi và chăn thả gia súc gây thiệt hại đối với lúa, hoa màu, tài sản. Việc trả lại tiền thế chấp được thực hiện sau mỗi vụ sản xuất. Trường hợp các hộ chăn thả gia súc gây thiệt hại, Hợp tác xã sẽ mời các bên liên quan dùng số tiền thế chấp bồi thường cho các hộ có hoa màu bị hư hại.

Theo báo cáo, khoản thế chấp này vi phạm quy định của pháp luật. Do đó, UBND TP. Thanh Hóa yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh hoàn trả lại cho các hộ dân trước ngày 30/4/2018.

Cũng theo báo cáo, khoản thu 5 triệu đồng của các hộ có máy gặt, máy lồng thế chấp cho Hợp tác xã là khoản góp vốn của các thành viên Hợp tác xã theo điều lệ hoạt động, hộ gia đình nào muốn trở thành thành viên của Hợp tác xã phải đóng góp khoản vốn này theo quy định.

Ngoài ra, khoản thu 10.000 đồng/sào của các hộ có máy sản xuất nông nghiệp do Tổ hợp tác cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở xã Thiệu Dương (20 thành viên) thu nhằm phục vụ việc điều hành, hỗ trợ thăm hỏi, ốm đau của các thành viên trong tổ. TP. Thanh Hóa đã yêu cầu Tổ dịch vụ không được thu của các thành viên nếu họ không tự nguyện đóng góp.

Trước đó, người dân xã Thiệu Dương phản ánh việc Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh ép họ phải đóng phí chăn thả và đóng tiền thế chấp cho mỗi con trâu, bò chăn thả ngoài đồng.

Cụ thể, mức thu mà Hợp tác xã đưa ra là 100.000 đồng phí đồng cỏ/con/năm, 300.000 đồng tiền thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm. Theo đó, tổng khoản phí phải nộp tùy từng gia đình, cụ thể: hộ có 1 – 3 con trâu/bò thu 300.000 đồng; hộ có 3 – 5 con: thu 500.000 đồng; từ 5 – 10 con: thu 1.000.000 đồng và hộ có từ 10 con trở lên thu 2.000.000 đồng.

Một người dân trong xã cho hay nếu nhà nào không đóng tiền, Hợp tác xã sẽ không cho chăn thả trâu, bò ra ngoài đồng, bãi cỏ. Ai muốn nuôi mà không nộp phí thì phải nhốt trâu, bò ở nhà.

Sau khi người dân và báo chí phản ánh việc thu phí vô lý này, UBND TP. Thanh Hóa đã yêu cầu UBND xã Thiệu Dương và các phường, xã khác trong khu vực rà soát, báo cáo về việc thu phí, lệ phí, nghiêm cấm thu các khoản đóng góp trái với quy định.

Nam Phong

Xem thêm: