Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh Bình Định và Phú Yên có tổng chiều dài 140 km với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Sau 3 năm hoat động, tuyến đường có nhiều điểm xuống cấp nghiêm trọng.

Công nhân đang sửa chữa mặt đường quốc lộ 1, đoạn qua huyện Tuy An, Phú Yên. (Ảnh; baophuyen)

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có quyết định thanh tra số 998 dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Km1125 – Km1265, tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Thời kỳ thanh tra từ thời điểm chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án đến nay. Đoàn thanh tra do ông Vũ Quốc Công – Vụ I làm Trưởng đoàn cùng 10 thành viên khác. Thời gian thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra, làm rõ phản ánh của báo chí về tình trạng quốc lộ 1 mở rộng đoạn qua hai tỉnh Bình Định, Phú Yên.

Thủ tướng yêu cầu Tổng TTCP chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh báo chí; báo cáo kết quả cho Thủ tướng trong tháng 12/2018.

Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh Bình Định và Phú Yên có tổng chiều dài 140 km với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Trong đó, hai dự án thành phần BOT gồm BOT Bắc Bình Định dài 28,7 km, có tổng mức đầu tư 1.644 tỷ đồng do Tổng Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định thực hiện; BOT Nam Bình Định dài hơn 40 km có tổng mức đầu tư 2.045 tỷ đồng do Công ty Cổ phần BOT Bình Định thực hiện. Dự án đi vào hoạt động mới 3 năm nhưng đã xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, hư hỏng nghiêm trọng.

Văn Duy

Xem thêm: