Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/12/2017. Thời gian thanh tra là 70 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

Đặng Công Huẩn
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn. (Ảnh: thanhtra.gov.vn)

Chiều ngày 2/4, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường đối với tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi công bố, ông Huẩn yêu cầu phải thanh tra làm rõ các sai phạm, thiếu sót trong quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường. Từ thực tế thanh tra sẽ kiến nghị xử lý theo quy định các tổ chức, cá nhân sai phạm.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Trường Giang – Trưởng Phòng Nghiệp vụ 4, Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Nội dung thanh tra là việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên khu vực tỉnh Kiên Giang.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/12/2017, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời gian thanh tra là 70 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

Ngoài ra, một tổ giám sát cũng được thành lập theo Quyết định số 108 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký, gồm 2 thành viên do ông Ngô Khánh Luận – Trưởng phòng 3, Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Minh Long

Xem thêm: