Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông và Trường Đại học Việt Nhật vào Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phối cảnh tại dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. (Ảnh: chinhphu)

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (huyện Thạch Thất).

Theo đó, về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần thuộc dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện theo yêu cầu tại các văn bản số 464 ngày 5/10/2017 và số 6113 ngày 28/6/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông và Trường Đại học Việt Nhật vào Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc để bổ sung Viện Trần Nhân Tông, trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt, bảo đảm đúng mục tiêu phát triển, tiết kiệm đất theo yêu cầu tại văn bản số 464.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và triển khai đầu tư xây dựng các Viện và Trung tâm nghiên cứu của Đại học quốc gia Hà Nội trên khu đất VNC2 thuộc khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp quốc gia theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm theo quy định pháp luật.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1907 ngày 18/10/2013 về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây. Thời gian thực hiện từ 2013-2025.

Theo quyết định, dự án sẽ sử dụng 1.113,7 ha đất, trong đó Khu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội là 887,9 ha; khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp là 112,1 ha; khu tái định cư 113,7 ha.

Quy mô của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có khoảng 60.000 sinh viên, 3.500 học sinh chuyên và khoảng 6.550 cán bộ, nhân viên.

Đến năm 2025, Đại học Quốc gia sẽ đáp ứng cho 8 trường Đại học, 5 Khoa trực thuộc, 5 Viện nghiên cứu trực thuộc, 10 Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và các Trung tâm Nghiên cứu liên hợp, 10 Đơn vị phục vụ và các Trung tâm phục vụ khác; với tổng diện tích khoảng 1.922.750 m2 sàn xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh.

Các dự án của Đại học Quốc gia Hà Nội chia làm 3 giai đoạn, riêng giai đoạn 1 (2013-2016) cần tổng số vốn là 7.278 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư bao gồm:

  • Vốn nhà nước chiếm 82,63%, trong đó: Ngân sách tập trung (chiếm 37,98%), trái phiếu Chính phủ (chiếm 14,48%), vốn dự kiến thu từ việc chuyển đổi tài sản và quyền sử dụng đất tại các cơ sở cũ của Đại học Quốc gia Hà Nội khi chuyển lên Hòa Lạc (chiếm 7,44%), vốn ODA và tín dụng ưu đãi (chiếm 22, 75%).
  • Vốn liên doanh, liên kết đầu tư trong và ngoài nước; vốn thu hút xã hội hóa và vốn huy động từ các nguồn vốn khác là 17,37%.

Hoàng Minh

Xem thêm: