Vị trí phó trưởng đoàn trong Đoàn thanh tra diện tích đất tại khu sân bay Miếu Môn (Đồng Tâm, Mỹ Đức) do Phó trưởng phòng thanh tra và giải quyết KNTS 5, Thanh tra thành phố – ông Hồ Khiêm đảm nhiệm đã được thay thế bằng người khác.

Xác nhận với Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Tiền Phong vào ngày 26/4, ông Nguyễn An Huy, Trưởng đoàn Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại khu sân bay Miếu Môn cho biết Đoàn thanh tra đã bắt đầu cuộc thanh tra theo quyết định đã ban hành; đoàn đã thay thế Phó trưởng đoàn Thanh tra là ông Hồ Khiêm (Phó trưởng phòng Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 5, Thanh tra TP Hà Nội) theo đề nghị của người dân xã Đồng Tâm.

Tại cuộc đối thoại giữa người dân xã Đồng Tâm với Chủ tịch TP Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung diễn ra vào ngày 22/4, người dân cho rằng ông Hồ Khiêm trước đây đã từng được TP Hà Nội giao thanh tra đất đai tại Miếu Môn và kết luận không khách quan.

Kết luận tại cuộc đối thoại, ông Chung trả lời những kiến nghị mà người dân nêu ra, trong đó cam kết sẽ “thanh tra đúng 45 ngày ra kết luận“, kết luận do ông Chung cùng đoàn thanh tra về địa phương công bố công khai, người dân đồng thuận mới ký kết luận; sẽ yêu cầu thay thế thanh tra Hồ Khiêm trong đoàn thanh tra; việc thanh tra do Ban dân nguyện của QH và các ĐBQH giám sát, thành phố đồng ý nếu người dân cử một tổ giám sát.

Trước đó, theo Quyết định Thanh tra số 1121/QĐ-TTTP-P5 ban hành ngày 20/4/2017 của Thanh tra TP Hà Nội, đoàn thanh tra bao gồm:

  1. Ông Nguyễn An Huy, Phó Chánh thanh tra thành phố, là Trưởng đoàn;
  2. Ông Hồ Khiêm, Phó trưởng phòng thanh tra và giải quyết KNTC 5, Thanh tra thành phố, là Phó Trưởng đoàn;
  3. Ông Trịnh Tuấn Thanh, thanh tra viên phòng Thanh tra và giải quyết KNTC 5, là thành viên;
  4. Ông Bùi Chí Khánh, thanh tra viên phòng Thanh tra và giải quyết KNTC 5, là thành viên;
  5. Ông Nguyễn Văn Hà, thanh tra viên phòng Thanh tra và giải quyết KNTC 5, là thành viên;
  6. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, thanh tra viên phòng Thanh tra và giải quyết KNTC 5, là thành viên.

Nội dung: Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Thời gian tiến hành thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày ký quyết định đến ngày kết thúc thanh tra tại đơn vị (không tính ngày nghỉ, ngày lễ).

Xuân Tường (T/h)

Xem thêm: