Thêm 11 ca nghi nhiễm, chùm ca trong chuỗi ‘Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng’ tăng lên 36 ca

36 F0 trong chuỗi lây ‘Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng’ hiện cư trú ở 8 quận huyện, Trong khi đó, các F1 đã trải rộng 16 quận, huyện.