Thêm 12 ca mới trong chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở ‘Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng’

Với 12 ca mới, tổng số ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng đã tăng lên 25 ca.