Riêng ngày 20/4, Việt Nam có 12 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán bình phục. Như vậy, Việt Nam hiện có 214/268 ca bình phục.

virus corona Việt Nam, Bộ Y tế
Thêm 7 bệnh nhân nhiễm nCoV tại BVĐK Ninh Bình bình phục. (Ảnh: Bộ Y tế)

Tiểu Ban điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) cho biết chiều ngày 20/4, Việt Nam có thêm 7 bệnh nhân mắc virus Vũ Hán điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình bình phục.

1.BN 164 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

Ngày vào viện: 26/3/2020.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với virus Vũ Hán, cụ thể: lần 1 vào ngày 9/4/ 2020, lần 2 vào ngày 11/4/2020, lần 3 vào ngày 13/4/2020 và lần 4 vào ngày 19/4/2020.

2.BN 165 (nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

Ngày vào viện: 26/3/2020.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần với virus Vũ Hán: lần 1 vào ngày 9/4/20202, lần 2 vào ngày 11/4/2020, lần 3 vào ngày 13/4/2020 và lần 4 vào ngày 19/4/2020.

3.BN 180 (nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

Ngày vào viện: 26/3/2020, các xét nghiệm của bệnh nhân từ ngày 13-19/4/2020 đều cho kết quả âm tính với virus Vũ Hán.

4.BN 181 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

Ngày vào viện: 26/3/2020.

Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và kết quả âm tính với virus Vũ Hán: lần 1 vào ngày 9/4/20202, lần 2 vào ngày 11/4/2020, lần 3 vào ngày 13/4/2020 và lần 4 vào ngày 19/4/2020.

5.BN 182 (nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

Ngày vào viện: 26/3/2020.

Các xét nghiệm của bệnh nhân từ ngày 9/4/20202 đến ngày 17/4/2020 đều cho kết quả âm tính nhiều lần với virus Vũ Hán.

6.BN 230 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

Ngày vào viện: 03/4/2020.

Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 9/4/2020- 17/4/20202 đều âm tính với virus Vũ Hán.

7.BN 240 (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Ngày vào viện: 01/4/2020.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần với virus Vũ Hán: lần 1 vào ngày 11/4/20202, lần 2 vào ngày 13/4/2020, lần 3 vào ngày 15/4/2020 và lần 4 vào ngày 17/4/2020.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Lê Trân