Thí điểm chạy xe khách liên tỉnh: 100% khách phải XN âm tính; chưa buộc tiêm đủ vắc-xin

Trừ lái xe và phụ xe phải bắt buộc tiêm vắc-xin, toàn bộ khách phải xét nghiệm âm tính COVID-19 (PCR hoặc xét nghiệm nhanh) trong 72 giờ,