Ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình cho biết nguyên nhân là do “lịch sử để lại” và “chúng tôi không liên quan”.

chi cục thủy lợi quảng bình
Chi cục thủy lợi Quảng Bình. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Ngày 29/8, ông Phan Văn Khoa – Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Bình xác nhận Sở vừa thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh có tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình tại Chi cục Thủy lợi.

Cụ thể, ông Mai Việt Hưng làm Trưởng phòng Thủy lợi – Nước sạch vệ sinh nông thôn không có ý kiến của lãnh đạo đơn vị, không có ý kiến của cấp ủy, không lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt trong Chi cục Thủy lợi.

Ông Hà Xuân Đàn làm Trưởng phòng Quản lý Đê điều cũng không lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt trong chi cục.

Theo ông Khoa, sau khi đoàn kiểm tra, làm việc và đã phát hiện vi phạm trong quy trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo đối với ông Mai Việt Hưng. Sở đã đề nghị Chi cục Thủy lợi thu hồi, hủy bỏ toàn bộ các quyết định bổ nhiệm này.

Ngoài ra, Chi cục Thủy lợi còn xuất hiện tình trạng “thừa lãnh đạo, thiếu nhân viên”.

Cụ thể, tại đơn vị này có tất cả 13 công chức, có 12 người là lãnh đạo. Ngoài Chi cục trưởng và 2 Phó Chi cục trưởng còn có 5 trưởng phòng và 3 phó trưởng phòng thuộc 5 phòng ban chuyên môn gồm:

  • Phòng Phòng chống thiên tai :1 trưởng phòng và 2 phó phòng;
  • Phòng Quản lý công trình Thủy lợi và Nước sạch Nông thôn: có 1 trưởng phòng;
  • Phòng Thanh tra – Pháp chế: 1 trưởng, 1 phó phòng;
  • Phòng Quản lý Đê điều: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng;
  • Phòng Hành chính tổng hợp có 1 trưởng phòng.

Giải thích về nguyên nhân, ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình cho biết là do “lịch sử để lại” và “chúng tôi không liên quan”.

Phạm Toàn

Xem thêm: