Bộ Tài chính Việt Nam vừa ban hành quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với ông Trần Văn Dũng, giao quyền tạm thời phụ trách, điều hành cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Trần Văn Dũng (đứng) tại phiên họp về dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tháng 4/2019. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo Công văn số 4519/BTC-TCCB ngày 19/5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức. Lý do công bố là do ông Dũng “đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác về việc thi hành kỷ luật cán bộ công chức”.

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính sẽ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành UBCKNN kể từ ngày 19/5.

Cùng ngày 19/5, Bộ Tài chính ra các quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBCKNN giai đoạn 2015 – 2020, nguyên Chủ tịch UBCKNN; Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Cả 3 cùng bị nêu lý do là “có vi phạm, khuyết điểm trong công tác”.

Các quyết định trên (cùng có hiệu lực từ ngày 19/5) được Bộ Tài chính ban hành chỉ một ngày sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy UBCKNN và các cá nhân là đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN.

Theo kết luận của cơ quan kiểm tra của Đảng, người đứng đầu UBCKNN – ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch UBCKNN đã bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM bị khai trừ ra khỏi Đảng; các ông Vũ Bằng, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Sơn nói trên bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ông Trần Văn Dũng sinh năm 1965, trình độ Thạc sĩ Kinh tế, có 25 năm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán.

Từ năm 1992-1997, ông Dũng làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tới năm 1997, làm việc tại UBCKNN.

Từ năm 2003, ông Dũng chuyển sang làm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), điều hành sàn chứng khoán phía Bắc.

13 năm sau, năm 2016, ông Dũng được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ghi nhận lần luân chuyển nhân sự cao cấp đầu tiên giữa hai sở giao dịch chứng khoán.

8 tháng sau, tháng 11/2016, ông Dũng được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE, thay ông Trần Đắc Sinh đến tuổi nghỉ hưu.

Ngày 12/7/2017, ông Dũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBCKNN thay ông Vũ Bằng (nghỉ hưu).

Nguyễn Minh