Cựu chủ tịch Tổng công ty Thép Việt Nam bị đề nghị từ 6-7 năm tù

Ông Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam – VNS bị Viện kiểm sát đề nghị từ 6-7 năm tù.