Năm 2018, tỉnh Thanh Hóa có gần 4.000 hồ sơ quá hạn, chưa được giải quyết.

Năm 2018, tỉnh Thanh Hóa có gần 4.000 hồ sơ quá hạn, chưa được giải quyết. (Ảnh: hcc.thanhhoa.gov.vn)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn trong toàn tỉnh.

Theo công văn, qua báo cáo số 1140 ngày 13/2/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018, tỉnh Thanh Hóa có gần 4.000 hồ sơ quá hạn.

Trước vấn đề nêu trên, Chủ tịch Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã có ý kiến tới giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, ông Xứng yêu cầu công khai xin lỗi, thông báo lý do quá hạn, gia hạn thời gian trả kết quả kịp thời, đầy đủ cho tổ chức, công dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Không được để xảy ra tình trạng đồng thời chậm trả kết quả và chậm văn bản trả lời, xin lỗi. Các kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được công khai đầy đủ, thường xuyên cho tổ chức, công dân biết.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu rà soát số liệu giải quyết quá hạn, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, có biện pháp khắc phục kịp thời. Xử lý nghiêm đối với cá nhân, cơ quan, đơn vị tiếp tục để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn.

Đồng thời, chủ động áp dụng các giải pháp như: ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất,… để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Trước đó, tháng 1/2019, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa cho hay Trung tâm đã tiếp nhận 7.189 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 9 hồ sơ quá hạn đã giải quyết; 8 hồ sơ quá hạn đang giải quyết; 220 hồ sơ chờ bổ sung; 197 hồ sơ trả lại hoặc xin rút.

Minh Long

Xem thêm: