Có dự án, KTNN phải yêu cầu giảm hàng chục tỷ đồng vì làm sai khối lượng, đơn giá.

Có dự án, KTNN phải yêu cầu giảm hàng chục tỷ đồng vì làm sai khối lượng. (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa ban hành kết luận kiểm toán tại một loạt dự án xây dựng đường giao thông lớn tại huyện đảo Phú Quốc.

Theo kết luận, dự án đường cơ động phía Bắc đảo Phú Quốc; đường Trung tâm đoạn 2 khu vực Bãi Trường; đường Trung tâm đoàn 3 và công trình đường nhánh số 4 khu Bãi Trường đã có những vi phạm về quy hoạch theo quyết định đã được duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Dự án đường cơ động phía Bắc đảo Phú Quốc: KTNN phát hiện sai 38,7 triệu đồng chi phí khảo sát; phải giảm 4,8 tỷ đồng chi phí xây lắp do làm sai khối lượng.

Dự án được phê duyệt chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt. Hướng tuyến trong dự án được duyệt không đúng theo quy hoạch tại Quyết định số 633 ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

Cụ thể, ở đoạn 3,3km cuối tuyến (từ Km7+752 đến Km10 + 010), hướng tuyến bị lệch về phía rừng so với hướng tuyến trong Quy hoạch số 633. Đến thời điểm kiểm toán, đoạn tuyến này đã có chủ trương của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc điều chỉnh theo ranh đất đã giao cho nhà đầu tư (Công ty TNHH MTV Đầu tư Địa ốc Thành phố – Đảo Phú Quốc) để đầu tư Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm. Tuy nhiên, việc điều chỉnh hướng tuyến theo ranh đất đã giao cho nhà đầu tư vẫn tiếp tục sai so với quy hoạch số 633.

Đi sâu, làm rõ việc điều chỉnh hướng tuyến theo ranh đất đã giao nhà đầu tư trong khi đây là tuyến đường an ninh quốc phòng, phát hiện khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm được UBND tỉnh phê duyệt vượt 67,32ha so với Quy hoạch số 633. Sau đó, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tiếp tục phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vượt thêm 4,21ha so với UBND tỉnh phê duyệt.

Kiểm toán cũng buộc chủ đầu tư phải cắt giảm 849 triệu đồng do phải giảm chi phí tư vấn và chi phí khác do phải xác định lại tỷ lệ định mức và giảm trừ theo giá trị xây lắp giảm.

Dự án được khởi công năm 2016 do Ban QLDA đầu tư xây dựng đường cơ động đảo Thổ Chu làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình 625 lập dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

Tại Dự án đường trung tâm đoạn 3: KTNN cho biết dự án phê duyệt sai tổng mức đầu tư (dự án có tổng mức đầu tư là 187.160.000.000 đồng).

KTNN cũng buộc chủ đầu tư phải giảm trừ chi phí xây lắp số tiền 15 tỷ đồng do làm sai khối lượng, sai đơn giá. Chi phí tư vấn và chi phí khác cũng phải giảm theo 2,1 tỷ đồng do phải xác định lại tỷ lệ định mức và giảm trừ theo giá trị xây lắp.

Dự án Đường trung tâm đoạn 2 và Đường nhánh số 4, KTNN cho hay việc thẩm định dự án chưa xem xét khả năng cân đối nguồn vốn dẫn đến khi phê duyệt dự án không có vốn để thực hiện.

KTNN yêu cầu dự án đường Trung tâm đoạn 2 (vốn đầu tư 183 tỷ đồng) phải giảm trừ giá trị xây lắp số tiền trên 7,27 tỷ đồng do làm tính sai dự phòng phí và sai khối lượng thi công, các chi phí về tư vấn và chi phí khác cũng phải giảm tương ứng.

Còn dự án đường nhánh số 4, cơ quan kiểm toán cũng buộc ban quản lý dự án giảm trừ chi phí xây lắp số tiền 7,7 tỷ đồng với lý do tương tự các dự án trên: Sai khối lượng, sai dự phòng phí và giảm trừ các chi phí khác.

Ngoài những vi phạm trên, KTNN còn phát hiện một loạt sai phạm khác trong việc chấp hành chính sách, chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các công trình, dự án giao thông,…

Văn Duy

Xem thêm: